Wierzymy
w dobro!

Wierzymy, że dobro to jedyna rzecz na świecie, która się mnoży, gdy się ją dzieli. Dlatego założyliśmy Fundację  Ewesa – chcemy jeszcze efektywniej działać na rzecz środowiska i społeczeństwa. Działamy jako organizacja non-profit przy Ewesa Brand & Customer Experience Agency i zachęcamy klientów oraz kontrahentów agencji do aktywnego włączania się w organizowane przez nas aktywacje.

Zróbmy razem coś wspaniałego!

Jeśli nasze działania są Ci bliskie, wesprzyj Fundację Ewesa darowizną.

KRS: 0001088522 | NIP: 5842848199 |
nr. konta 71 2490 0005 0000 4530 0023 8588

Misją Fundacji Ewesa jest maksymalizowanie pozytywnego wpływu biznesu na społeczność i środowisko poprzez:

Działania na wodzie i lądzie mające na celu ochronę istniejących ekosystemów 
i przywracanie bioróżnorodności na terenach zniszczonych działalnością człowieka.
Wspieranie osób potrzebujących pomocy finansowej i rzeczowej oraz znajdujących się w kryzysie.
Pomoc zwierzętom w ramach wspólnych działań przeprowadzanych 
z instytucjami opiekującymi się zwierzętami bezdomnymi 
i chorymi.

Wspieramy

Napisz do nas:
fundacja@ewesa.pl

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy